Thông cáo báo chí: Thu hồi cuốn sách "Wow những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh - Tìm hiểu về phương tiện giao thông"

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC
THU HỒI CUỐN SÁCH “WOW NHỮNG BÍ MẬT KỲ DIỆU DÀNH CHO
HỌC SINH - TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”

Với tinh thần cẩn trọng trong các nội dung xuất bản, công ty Đinh Tị luôn quán triệt việc kiểm duyệt kỹ càng các nội dung xuất bản phẩm. Tháng 8 năm 2018, trong công tác rà soát định kỳ các ấn phẩm, Đinh Tị đã phát hiện tại trang 27 của cuốn sách "Wow những bí mật kỳ diệu cho học sinh – Tìm hiểu về phương tiện giao thông", số Đăng ký xuất bản 476-2017/CXBIPH/09-42/ThG, Quyết định xuất bản của NXB Thế giới số: 175/QĐ-ThG ngày 3-3-2017 do Đinh Tị liên kết xuất bản với NXB Thế giới xuất hiện chi tiết không phù hợp liên quan đến lược đồ châu Á do Trung Quốc đơn phương vẽ.

Do sơ suất không chủ ý trong khâu biên tập và kiểm duyệt nội dung, tại trang 27 của cuốn sách "Wow những bí mật kỳ diệu cho học sinh – Tìm hiểu về phương tiện giao thông" được mua bản quyền xuất bản từ NXB Beijing Young Hare Culture Development Co.,Ltd nói trên, đã xuất hiện lược đồ sai và không có giá trị tham khảo.

Cuốn sách "Wow những bí mật kỳ diệu cho học sinh" với chủ đề "Tìm hiểu về các phương tiện giao thông" là một cuốn sách có nội dung “được đánh giá khá hấp dẫn với đối tượng thanh thiếu nhi” (theo báo Giao Thông đăng ngày 04/09/2018). Trong quá trình dịch thuật và biên tập, Đinh Tị và NXB Thế giới đã chủ động xử lý các thông tin trong sách để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của xã hội, tuy nhiên, vẫn để sót hình ảnh lược đồ sai như đã nói ở trang 27 cuốn sách này. Có thể nói, đây là một bài học lớn đến từ sự sơ suất của công ty Đinh Tị và NXB Thế giới, đồng thời cũng là lời cảnh báo tới các đồng nghiệp trong ngành xuất bản trước việc mua - dịch những cuốn sách kiến thức có ẩn chứa nội dung độc hại tinh vi liên quan đến chủ quyền.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự cố ngoài mong muốn này, ngay lập tức, Đinh Tị và NXB Thế giới đã phối hợp xử lý triệt để. Ngày 24/08/2018, NXB Thế giới gửi công văn cho Đinh Tị yêu cầu thu hồi cuốn sách. Toàn văn công văn của NXB Thế giới có thể được xem tại đây http://bit.ly/NXBThegioi.

Sau đó, Đinh Tị đã tiến hành công tác thu hồi, bồi hoàn tiền mặt cho các độc giả đã mua xuất bản phẩm này trên toàn quốc và chịu trách nhiệm các chi phí liên quan. Toàn văn thông báo về quyết định thu hồi cuốn sách của Đinh Tị: http://bit.ly/CongtyDinhTi. Cùng thời gian này, Đinh Tị cũng tiến hành rà soát, kiểm tra tích cực toàn bộ các xuất bản phẩm của mình để hạn chế tối đa các trường hợp đáng tiếc.

Công ty Đinh Tị và NXB Thế giới sẽ tích cực xử lý, thu hồi cuốn sách này trên toàn quốc và triệt để tăng cường công tác kiểm soát nội dung các xuất bản phẩm của mình. Đây là một bài học lớn cho Đinh Tị và NXB Thế giới nói riêng, cho các NXB, các công ty sách nói chung khi xuất bản các cuốn sách.

Mọi thông tin liên quan đến sự việc nói trên, đề nghị Quý anh, chị và độc giả vui lòng liên hệ đại diện phát ngôn của công ty Đinh Tị:


Bà Trần Hải Ngọc - Phó Giám đốc công ty Đinh Tị
Email: ngoc.tranhai@dinhtibooks.com.vn
Điện thoại: (+84)24 7309 3388

Bình luận