Jessie Burton

- Jessie Burton sinh năm 1982

- Cô hiện sống tại London

- Trước đây cô học tại trường Ngôn ngữ và Kịch nghệ Hoàng gia, học đại học tại Oxford.

Trước khi viết tác phẩm đầu tay Nhà tiểu hoạ, Jessie Burton làm nghề diễn viên trong chín năm. Tác phẩm Nhà tiểu hoạ đã được dịch ra hơn ba mươi thứ tiếng và bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới

Các sách đã xuất bản

- Nhà tiểu hoạ

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên