Workshop: Cùng con vui thực hành Kỹ năng ứng xử
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, bên cạnh kỹ năng an toàn, kỹ năng sống thì kỹ năng ứng xử sẽ giúp trẻ có được những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và có nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai.Hiểu được điều đó, workshop Cùng con vui thực hành kỹ năng...
Đọc tiếp