TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Đinh Tị Books là một thương hiệu sách Thiếu nhi, Văn học có uy tín trên thị trường và với đông đảo độc giả. Để phục vụ cho sự phát triển của công ty, chúng tôi cần tuyển 01 chuyên viên truyền thông và sự kiện.Thông tin tuyển dụng:1. Vị trí đăng tuyển: Chuyên viên...
Đọc tiếp