TƯNG BỪNG HỘI SÁCH XẢ KHO - RINH NGAY SÁCH HAY VỀ NHÀ
Tháng 12 đến rồi, các bạn có hẹn với Đinh Tị Books ở Hội sách xả kho lớn nhất năm đấy. Trong 3 ngày 06 - 08/12, các bạn độc giả ở cả hai miền Bắc - Nam có thể tới ngay địa chỉ của Đinh Tị Books để lựa những cuốn mới với ưu...
Đọc tiếp